Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.pinb-skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.pinb-skierniewice.pl/artykuly/16

POMOC DLA UKRAINY

Podtytuł: INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Pomoc dla Ukrainy Допомога Україні

Bezpośredni atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę sprawił, iż jesteśmy zmuszeni do podjęcia szczególnych działań pozwalających na skuteczną organizację wielowymiarowej pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

W tych wyjątkowo trudnych i dramatycznych okolicznościach ważne są zarówno empatia i poczucie solidarności, jak i zaangażowanie oraz troska o każdego uchodźcę z Ukrainy, który poprosi o wsparcie czy informacje. Żadna z osób szukających pomocy nie może pozostać w tej niezwykle tragicznej sytuacji sama.

Прямий напад Російської Федерації на Україну змусив нас вжити спеціальних заходів для ефективної організації багатовимірної допомоги біженцям з України.

У цих надзвичайно складних і драматичних обставинах важливе значення мають як емпатія, так і почуття солідарності, а також відданість і турбота про кожного біженця з України, який просить підтримки або інформації. Ніхто з тих, хто звертається за допомогою, не може залишитися на самоті в цій надзвичайно трагічній ситуації.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

Up-to-date information for citizens of Ukraine is available on the website ua.gov.pl.

W załączeniu znajduje się ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy w języku polskim i ukraińskim. 

Додається інформаційна листівка для біженців з України польською та українською мовами