Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.pinb-skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.pinb-skierniewice.pl/artykuly/23

DRUKI NA ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Podtytuł: Dotyczy innych obiektów budowlanych niż budynki mieszkalne.

Dokumenty – załączniki do  zawiadomienia o oddaniu do użytku obiektu budowlanego

 1. Wypełniony i zakończony dziennik budowy
 2. Karta informacyjna (druk do pobrania na stronie)
 3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – mapka
 4. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i zgodności z dokumentacją.
 5. Oświadczenie o wbudowaniu odpowiednich wyrobów budowlanych
 6. Kserokopia uprawnień kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
 7. Protokół elektryczny (skuteczności zerowania) oraz oświadczenie kierownika robót elektrycznych o prawidłowości wykonania robót
 8. Kserokopia uprawnień elektryka oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
 9. Protokół kominiarski
 10. Oświadczenie o prawidłowości wykonania instalacji gaz ,c.o. i wod-kan. w tym dotyczące szczelności i prawidłowości wykonania zbiornika na ścieki (szamba), ewentualnie przydomowej oczyszczalni ekologicznej, w przypadku zbiornika na gaz (UDT)
 11. Kserokopia uprawnień w specjalności instalacyjnej oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
 12. Kserokopia pozwolenia na budowę.
 13. Projekt techniczny (jeśli był sporządzony)
 14. Świadectwo charakterystyki energetycznej